Luftbildprdukte

Orthophoto aktuell-PDF
OP DRUCK PDF, blattschnittfrei, 2.000, A3, hoch (ZIP, 46 MB)
OP DRUCK PDF, blattschnittfrei, 5.000, A3, hoch (ZIP, 24 MB)
OP DRUCK PDF, blattschnittfrei, 10.000, A3, hoch (ZIP, 23 MB) 

Orthophoto aktuell-CIR   
DOP CIR, Blattschnitt DKM, Auflösung 1m, JPEG (ZIP, 1 MB)
DOP CIR, Blattschnitt DKM, Auflösung 1m, PNG (ZIP, 2 MB)
DOP CIR, Blattschnitt DKM, Auflösung 1m, TIFF (ZIP, 3 MB)
DOP CIR, Blattschnitt DKM, Auflösung 2m, JPEG (ZIP, 876 KB)
DOP CIR, Blattschnitt DKM, Auflösung 2m, PNG (ZIP, 1 MB)
DOP CIR, Blattschnitt DKM, Auflösung 2m, TIFF (ZIP, 1 MB)
DOP CIR, Blattschnitt DKM, Auflösung 020m, JPEG (ZIP, 21 MB)
DOP CIR, Blattschnitt DKM, Auflösung 020m, PNG (ZIP, 42 MB)
DOP CIR, Blattschnitt DKM, Auflösung 020m, TIFF.zip (69.344KB)
DOP CIR, Blattschnitt DKM, Auflösung 050m, JPEG (ZIP, 4 MB)
DOP CIR, Blattschnitt DKM, Auflösung 050m, PNG (ZIP, 8 MB)
DOP CIR, Blattschnitt DKM, Auflösung 050m, TIFF (ZIP, 11 MB) 

Orthophoto aktuell-RGB
DOP RGB, Blattschnitt DKM, Auflösung 1m, JPEG (ZIP, 1 MB)
DOP RGB, Blattschnitt DKM, Auflösung 1m, PNG (ZIP, 2 MB)
DOP RGB, Blattschnitt DKM, Auflösung 1m, TIFF (ZIP, 3 MB)
DOP RGB, Blattschnitt DKM, Auflösung 2m, JPEG (ZIP, 846 KB)
DOP RGB, Blattschnitt DKM, Auflösung 2m, PNG (ZIP, 1 MB)
DOP RGB, Blattschnitt DKM, Auflösung 2m, TIFF (ZIP, 1 MB)
DOP RGB, Blattschnitt DKM, Auflösung 020m, JPEG (ZIP, 21 MB)
DOP RGB, Blattschnitt DKM, Auflösung 020m, PNG (ZIP, 41 MB)
DOP RGB, Blattschnitt DKM, Auflösung 020m, TIFF.zip (64.008KB)
DOP RGB, Blattschnitt DKM, Auflösung 050m, JPEG (ZIP, 4 MB)
DOP RGB, Blattschnitt DKM, Auflösung 050m, PNG (ZIP, 8 MB)
DOP RGB, Blattschnitt DKM, Auflösung 050m, TIFF (ZIP, 10 MB)

Orthophoto aktuell-RGBI
DOP RGBI, Blattschnitt DKM, Auflösung 1m, TIFF (ZIP, 4 MB)
DOP RGBI, Blattschnitt DKM, Auflösung 2m, TIFF (ZIP, 1 MB)
DOP RGBI, Blattschnitt DKM, Auflösung 020m, TIFF.zip (89.600KB)
DOP RGBI, Blattschnitt DKM, Auflösung 050m, TIFF (ZIP, 15 MB)

Orthophoto historisch-Schwarz-Weiß
Orthophoto historisch-SW.zip (87.364KB)

Luftbild Ansichtskopie
Ansichtskopie 2002013 2 4437 (ZIP, 414 KB)
Ansichtskopie 2009102 3 9821 (ZIP, 481 KB)

Flugortungskarte
Flugortungskarte 2002013 KF 3221 - Zell am See (ZIP, 476 KB) 

Luftbild digital
Luftbild digital 1974117 0001 0848.zip (125.429KB)
Luftbild digital 1990054 0002 3423.zip (523.208KB)
Luftbild digital 1990114 0007 3464.zip (565.862KB)
Luftbild digital 2012870 0042 5029.zip (96.140KB)

Luftbild analog - Ausschnittvergrößerung
A3 Ausschnittvergrößerung 1974117 1 848 (PDF, 6 MB)
A3 Ausschnittvergrößerung 1990054 2 3423 (PDF, 11 MB)
A3 Ausschnittvergrößerung 1990114 7 3464 (PDF, 9 MB)
A4 Ausschnittvergrößerung 1974117 1 848 (PDF, 3 MB)
A4 Ausschnittvergrößerung 1990054 2 3423 (PDF, 6 MB)
A4 Ausschnittvergrößerung 1990114 7 3464 (PDF, 5 MB)

Luftbild analog - Vollbildvergrößerung
1zu1 Vollbildvergrößerung 1990114 7 3464 (PDF, 14 MB)
1zu1 Vollbildvergrößerung 1974117 1 848 (PDF, 7 MB)
1zu1 Vollbildvergrößerung 1990054 2 3423 (PDF, 12 MB)

zurück zu Produktbeispiele